AAN DE SLAG MET DE SYNTHESE

slice1.png
background.png
532376_184_mem-3-werk...

Zone 3 leerwerkboek

Op het einde van een thema staat telkens een visuele synthese. Die vat de lesinhoud van het thema samen en toont de samenhang tussen de hoofdstukken. 

Een synthese leent zich bijzonder goed om interacties bloot te leggen, oorzaken en gevolgen aan te duiden en op die manier inzicht te krijgen in de werking van een systeem.

IN HET BOEK

Op Pelckmans Portaal vinden leerling en leerkracht een instructievideo bij de synthese. Hierin wordt de synthese stap voor stap opnieuw opgebouwd. Een professionele stem verduidelijkt  de verbanden tussen de verschillende delen van de synthese. Op het einde van de instructievideo krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld: “Heb ik het begrepen?”.

nieuw.png

OP PELCKMANS PORTAAL