Aardrijkskunde was nog nooit zo boeiend

In de tweede graad staat de interactie tussen de mens en het systeem aarde centraal. Een goed begrip van deze interactie is noodzakelijk om de uitdagingen waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd aan te pakken: klimaatverandering, migratiestromen …

‘Ons vak maakt leerlingen bewust dat we verantwoord moeten omgaan met onze planeet aarde.’

Thema 1: Het versterkt broeikaseffect zet het systeem aarde onder druk
Thema 2: Verschillen in demografie en economie leiden tot stromen
Thema 3: Het tekort aan water: een planetaire uitdaging
Thema 4: De transitie naar een duurzame wereld


Een blik op het vierde jaar

De nieuwe eindtermen en leerplannen zorgen voor een boeiende en spectaculaire ontdekkingstocht van onze planeet. Ons vak maakt leerlingen bewust dat ze verantwoord moeten omgaan met onze planeet aarde.

Inhoudstafel Zone 3

Thema 0 Methodes en technieken
F1 Atlas en schaal
F2 Situeren op verschillende schaalniveaus
F3 Landschapsvormende lagen
F4 Klimaattype bepalen
F5 Onderzoekend leren

Thema 1 Het systeem aarde
1 De aarde vanuit de ruimte
2 Onderzoek: Waarom liggen deze boten in de woestijn?
3 De koolstofcyclus in het systeem aarde

+ MENU Het systeem aarde
Synthese
Test jezelf 1 *
Test jezelf 2 **

Thema 2 Bevolking in het systeem aarde
1 Demografie
2 Het demografisch transitiemodel
3 Stad versus platteland
4 Effecten van verstedelijking

+ MENU Bevolking in het landschap
Synthese
Test jezelf 1 *
Test jezelf 2 **

Thema 3 Economische processen in het systeem aarde
1 Handel en diensten
2 Landbouw
3 Grondstofontginning en energiewinning
4 Industrie

+ MENU Onderzoek: Toerisme in Florida
+ MENU Onderzoek: Tracé van je eten
+ MENU Onderzoek: Palmolie
Synthese
Test jezelf 1 *
Test jezelf 2 **

Thema 4 Casus Nigeria
Onderzoek 1 Conflict in de landbouw in Nigeria
Onderzoek 2 Lagos, de altijd groeiende megacity van de slums
+ MENU Onderzoek: Van wie is de grond?

Inhoudstafel Zone Concreet 3

Thema 0 Methodes en technieken
F1 Atlas en schaal
F2 Situeren op verschillende schaalniveaus
F3 Landschapsvormende lagen
F4 Klimaattype bepalen
F5 Onderzoekend leren

Thema 1 Het systeem aarde

 1. De aarde vanuit de ruimte
  Heb je het begrepen?
 2. Onderzoek: Waarom liggen deze boten in de woestijn?
  Heb je het begrepen?
 3. De koolstofcyclus in het systeem aarde
  Heb je het begrepen?

Synthese

Thema 2 Bevolking in het systeem aarde

 1. Demografie
  Heb je het begrepen?
 2. Het demografisch transitiemodel
  Heb je het begrepen?
 3. Stad versus platteland
  Heb je het begrepen?
 4. Effecten van verstedelijking
  Heb je het begrepen?

Synthese

Thema 3 Economische processen in het systeem aarde

 1. Handel en diensten
  Heb je het begrepen?
 2. Landbouw
  Heb je het begrepen?
 3. Grondstofontginning en energiewinning
  Heb je het begrepen?
 4. Industrie
  Heb je het begrepen?

Synthese

Systeemdenken is een set van vaardigheden die gebruikt worden om een systeem beter te kunnen herkennen, begrijpen, het gedrag ervan te voorspellen …. (Arnold & Wade, 2015). 

WE KUNNEN 6 NIVEAUS ONDERSCHEIDEN

 1. Herkennen van interacties in een systeem.
 2. De relatie begrijpen tussen terugkoppelingsmechanismen en het gedrag van een systeem.
 3. Een systeem voorstellen en verklaren aan de hand van een model.
 4. Oorzaak-gevolg relaties van een systeem kunnen afleiden.
 5. Een oordeel kunnen geven op basis van criteria. De gevolgen van veranderingen op een systeem beoordelen.
 6. Eigen voorstellen formuleren voor een duurzame aanpak gebaseerd op inzichten van de werking van een systeem.

De auteurs hebben ervoor gezorgd dat leerlingen kansen krijgen om te oefenen op het systeemdenken. En dat in oplopende moeilijkheidsgraad, zowel binnen een jaar als doorheen de graad.

Wat is systeemdenken?

Zone
Zone Concreet

Accenten in de eindtermen en leerplannen

 • onderzoeken, analyseren
 • conceptuele benadering

Accenten in de eindtermen en leerplannen

 • inzicht verwerven begrijpen
 • contextuele benadering

Extra’s voor Zone Concreet

 • Een aangepast concept op maat van de leerlingen van de dubbele finaliteit:
  • vereenvoudigde en kortere inhoudelijke pagina’s
  • onmiddellijk gevolgd door een concreet uitgewerkt voorbeeld
 • Een korte Test jezelf of Heb je het begrepen? na elk hoofdstuk

De leerinhouden zijn identiek

Extra’s voor Zone

 • Plusmenu: extra uitdagende kenniselementen met bijhorende vragen
 • Een Test jezelf 2 met meer uitdagende opdrachten
 • Binnen elk thema een onderzoek en in thema 4 nog eens twee uitdagende onderzoeken waarin de leerstof van de drie eerste thema’s wordt geïntegreerd.