Comfortabel lesgeven met Zone en Zone concreet

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de 16 sleutelcompetenties over vakken. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg te faciliteren bieden we je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

De jaarplanning

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen. We tonen aan hoe je de eindterm met Zone kunt realiseren en evalueren.

Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leer-plandoelen vind je op Pelckmans Portaal.

Eindtermen en
leerplandoelen
532376_184_mem-3-werk...

We hebben geleerd tijdens de lockdown dat leertechnologie een nuttige aanvulling kan betekenen. Daarom bieden we voor Zone 3 niet alleen een toetsenbank aan, maar ook digitale toetsen met zelfcorrectie.

Digitale toetsen met zelfcorrectie

Centraal in de handleiding staat het leerwerkboek mét oplossingen. In de marges vind je didactische tips, alternatieve werkvormen, achtergrondinformatie, praktische tips ter voorbereiding van de les …

Handleiding

We willen Zone en Zone Concreet ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Zone 2 handleiding

istock-1224366377.jpg