Kennis beperkt tot de essentie

Zone Concreet is geschreven op de eindtermen en een leerplannen van de dubbele finaliteit. De inhouden zijn erg gelijklopend. Het verschil zit in de moeilijkheidsgraad. De eindtermen vragen een meer contextuele, concrete benadering voor Zone Concreet.  De theoretische lesinhouden worden beknopter en eenvoudiger weergegeven, telkens op één dubbele pagina.

VERSCHILLEN TUSSEN ZONE EN ZONE CONCREET

532376_184_mem-3-werk...

ZONE Concreet 3