Veel kansen om te onderzoeken en te oefenen

532376_184_mem-3-werk... (copy)
532376_184_mem-3-werk...

Na de theorie worden de vaardigheden een eerste keer ingeoefend. Het leerdoel dat bereikt wordt door het maken van een opdracht, staat telkens boven de opdracht.

De eindtermen en leerplannen voor de doorstroom vragen dat leerlingen steeds zelfstandiger leren onderzoeken. De auteurs hebben hiervoor een mooie leerlijn uitgewerkt.

Wat leerlingen moeten kunnen

Zone 3